Jakich dolegliwości nie leczymy?

  • zaburzenia, w których występują stany psychozy np. w schizofrenii,
  • zaburzenia afaktywne dwubiegunowe,
  • zaburzenia jedzenia,
  • depresje ze stanami psychotycznymi,
  • zaburzenia bezpośrednio powiązane z problematyką uzależnień,
  • dysfunkcyjność w życiu społecznym cechująca sią wysokim wskaźnikiem ryzyka (np. w przypadku intensywnych myśli samobójczych lub w sytuacji kiedy zachowania stanowią niebezpieczeństwo dla osoby odczuwającej lub osób trzecich), która wymaga intensywnej, specjalistycznej opieki.