Składanie skarg

Nasi pracownicy dokładają wszelkich starań, aby Twoje leczenie przebiegało pomyślnie i według ustalonych zasad. Pomimo to, może zdarzyć się, że będziesz niezadowolony z leczenia.

W takim wypadku najlepiej zacząć od omówienia swoich skarg z terapeutą prowadzącym Twoje leczenie. Jeżeli to nie pomoże, możesz skontaktować się z terapeutą koordynującym Twoje leczenie (hol. regiebehandelaar). O dane kontaktowe tych osób możesz poprosić nasz sekretariat (sekretariaat@ggzkeizersgracht.nl).

Jeżeli to nie pomogło lub rodzaj Twojej skargi nie pozwala na omówienie jej z naszymi pracownikami, możesz skontaktować się z niezależną komisją rozpatrującą skargi dotyczące funkcjonowania placówek takich jak nasza. Dane kontaktowe tej komisji:

Klachtenloket Zorg van de Geschillencommissie
070-3105392
info@klachtenloket-zorg.nl

Więcej informacji o procedurze składania skarg znajdziesz tutaj: