Obecnie przyjmujemy młodzież i dzieci w Voorburgu.

Obok terapii dla osób dorosłych, Stichting GGZ Keizersgracht koncentruje się na dzieciach i młodzieży do 18 roku życia oraz ich rodzicach. Oferujemy – w języku polskim – diagnostykę i leczenie problemów psychicznych i/lub behawioralnych, zaburzeń psychiatrycznych i zachowania, problemów społeczno-emocjonalnych oraz problemów rodzicielskich. Prowadzimy terapie wyłącznie na podstawie skierowań na Specjalistyczną Opiekę Psychiatryczną (tzw. s-ggz).

W zakresie diagnostyki i leczenia dzieci i młodzieży (K&J) oferujemy pomoc na terenie Haaglanden i najbliższych okolic. Dla innych regionów ze względu na zbyt długi czas podróży oferujemy wyłącznie diagnostykę.

Nie mamy możliwości udzielenia pomocy dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną (poziom inteligencji poniżej 85), uzależnieniami, absencjami szkolnymi oraz ostrymi sytuacjami kryzysowymi.

Leczenie jest oferowane w przypadku następujących dolegliwości:

 • Lęki
 • Niska pewność siebie, negatywny obraz siebie
 • Zaburzenia nastroju (przygnębienie)
 • Zaburzenia kompulsywne
 • Traumatyczne wydarzenia (leczenie za pośrednictwem EMDR: problemy w rezultacie traumy lub zastraszania)
 • Problemy rozwojowe (w tym problemy ze spektrum autyzmu, ADHD i tiki)
 • Problemy z zachowaniem
 • Problemy rodzicielskie
 • Dolegliwości psychosomatyczne
 • Inne problemy społeczno-emocjonalne i psychospołeczne

Formy leczenia

 • Indywidualna terapia dziecka (np. terapia poznawczo-behawioralna, EMDR)
 • Terapia rodzinna/systemowa
 • Wskazówki dla rodziców/rozmowy z rodzicami
 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniu problemu
 • Przetwarzanie żałoby
 • Psychoedukacja dzieci i rodziców
 • Terapia ukierunkowana na problemy z przywiązaniem dziecka

Procedura zgłoszenia i faza przyjęcia (dla dzieci i młodzieży):

Po otrzymaniu skierowania ma miejsce pierwszy kontakt telefoniczny z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka. Po rejestracji następuje wstępny wywiad telefoniczny rodzica z terapeutą. W jego trakcie omawiane są pokrótce problemy dziecka i zadawane pytania uzupełniające. Terapeuta koncentruje się na uzyskaniu pełnego obrazu młodego człowieka: jego przeszłości oraz aktualnej sytuacji.

Następnie rodzic otrzyma kilka kwestionariuszy do wypełnienia w domu. Odpowiedzi na zawarte w nich pytaniach są bardzo ważne i mogą być pomocne w leczeniu.

Następnie terapeuci ustalają, czy dziecko potrzebuje terapii i decydują, w zależności od jej rodzaju i wewnętrznych możliwości przychodni, kto będzie ją prowadził. Może się również zdarzyć, że skierujemy dziecko do innego świadczeniodawcy, jeśli uznamy, że będzie to dla niego lepsze.

Podczas pierwszych spotkań po przyjęciu terapeuta formułuje i omawia z pacjentem bardziej szczegółowo cele leczenia. Dopiero po zatwierdzeniu planu leczenia przez rodziców dziecka, staje się ono naszym pacjentem i ponosimy odpowiedzialność za jego leczenie.

Od początku w proces leczenia zaangażowany jest również terapeuta koordynujący przebieg leczenia. Po rozpoczęciu terapii ma miejsce jego osobisty kontakt z dzieckiem i rodzicem(-ami).

Podczas intensywnego leczenia również rodzice/opiekunowie są bardzo wyraźnie zaangażowani w proces terapii. Dlatego oczekujemy ich obecności podczas rozmowy wstępnej, aby uzyskać lepszy wgląd w problemy młodego człowieka i jego najbliższego otoczenia.

W przypadku dzieci poniżej szesnastego roku życia, rodzice/opiekunowie prawni muszą wyrazić pisemną zgodę na rejestrację i leczenie. Dotyczy to również sytuacji, gdy rodzice są rozwiedzeni i sprawują wspólną opiekę nad dzieckiem.