Na tej stronie możesz zapoznać się z formami opieki psychologiczno-psychiatrycznej (GGZ), które stosujemy w naszej placówce. Leczenie, które oferujemy dotyczy zarówno podstawowej jak i specjalistycznej opieki GGZ.

W poradni GGZ Keizersgracht zajmujemy sie dolegliwościami psychicznymi, które można leczyć ambulatoryjnie w ramach podstawowej (BGGGZ) i specjalistycznej (SGGZ) opieki psychologicznej i psychiatrycznej.

Opieka o charakterze BGGGZ jest planowana i realizowna zgodnie z zasadami „Leczenia ogólnego i krótkoterminowego”.

Oto czym charakteryzuje sie terapia w ramach „Leczenia ogólnego i krótkoterminowego”:

 • jest to terapia krótkotrwała, którą można zaplanować w określonym przedziale czasowym;
 • jest to terapia zorientowana na rozwiązywanie problemów i reagowanie na potrzeby pacjenta, w mniejszym stopniu na postawioną diagnozę;
 • kluczowe dla tej terapii są aktywna postawa pacjenta i jego gotowość do zmian.

Oto jakie dolegliwości leczymy w ramach opieki BGGZ:

 • objawy stresu;
 • obniżony nastrój i depresja;
 • objawy wywołane utratą i żałobą;
 • negatywna samoocene;
 • traumy o lekkim nasileniu;
 • utrata radości życia i kwestionowanie jego sensu. 

W ramach terapii BGGZ stosowane są następujące działania terapeutyczne:

 • sesje trapeutyczne w gabinecie lub w formie online;
 • korzystanie z modułów terapii poprzez eHealth;
 • terapia grupowa.

 

Specjalistyczna opieka psychiatryczna, w języku holenderskim określana jako SGGZ, zorganizowana jest według zasad „Leczenia specjalistycznego i długoterminowego”.

Oto czym charakteryzuje się „Leczenie specjalistyczne i długoterminowe”:

 • jest ono stosowane w przypadku jeśli terapia w ramach „Leczenia ogólnego i krótkoterminowego” okazała się niewystarczająca;
 • jest ono stosowane w przpadku złożonej problematyki;
 • leczenie to stosuje sie przy powracających dolegliwości;
 • w leczenie mogą być zaangażowani jednoczesnie różni specjaliści: psycholog, psychiatra, psychoterapeuta, terapeuta zajęciowy, pracownik socjalny.

 

Metody leczenia:

Psychoedukacja

Psychoedukacja to, w szerokim rozumieniu, uczenie się o odczuwanych dolegliwościach psychicznych oraz poznawanie metod radzenia sobie z nimi. To uczenie się rozpoznawania i rozumienia własnych zachowan. Wedlug badacza i klinisty Francesca Coloma psychoedukacja jest „umacniającym (empowering) treningiem pacjenta, którego celem jest promowanie świadomości i postawy proaktywnej, dostarczanie narzędzi do obchodzenia się, radzenia sobie i życia z przewlekłą chorobą (tj. zwiększania współpracy w leczeniu, rozpoznawania wczesnych oznak nawrotów, kształtowania stylu życia, radzenia sobie z kryzysami, poprawie komunikacji) i zmiana zachowań oraz nastawień związanych z chorobą. Psychoedukacja zamienia winę na odpowiedzialność, bezradność na proaktywną troskę, a zaprzeczanie na świadomość” . Nalezy podkreslic, iz psychoedukacja to nie tylko technika, lecz i postawa klinicysty nastawiona na wzmocnienie pacjenta i uczynienie go współodpowiedzialnym za własne leczenie Kładzie się przy tym większy nacisk na przymierze terapeutyczne, a nie tylko na stosowanie się do zaleceń lekarskich. Głównym celem jest stworzenie ambitniejszego programu leczenia uwzględniającego: zwiększoną świadomość choroby i wpływu na jej przebieg oraz pomoc pacjentowi w adaptacji do niej. Psychoedukacja może również pomóc w nabyciu pewnych umiejętności, takich jak rozmowa z innymi, radzenie sobie ze stresem, obrona siebie i rozwiązywanie problemów. Jest pomocna dla każdego, kto cierpi na dolegliwość taką jak autyzm, wypalenie zawodowe, ADHD lub stany lękowe.
źródło: https://www.centrumdobrejterapii.pl/

Psychoterapia

Skuteczna metoda leczenia dolegliwoasci i zaburzen psychicznych, która koncentruje się na rozmowach pomiędzy pacjentem a lekarzem. Jest to ogólny termin określający wszystkie rodzaje terapii, które psychoterapeuta może zastosować w leczeniu dolegliwości psychicznych.

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT)

Terapia poznawczo-behawioralna to rodziaj terapii odwołujących się do wspólnych założeń teoretycznych, zgodnie z którymi objawy psychopatologiczne, dysfunkcjonalne zachowania i emocje można wyjaśnić na podstawie teorii uczenia się i uwzględnienia pośredniczącej roli procesów poznawczych. Cel terapii dotyczy skutecznej poprawy jakości życia pacjenta, co osiąga się poprzez modyfikację zachowań i sposobu myślenia. Sesje terapeutyczne polegają głównie na rozmowie i analizie zachowan, ale ważne jest też wykonywanie przez pacjenta wcześniej ustalonych ćwiczeń pomiędzy sesjami. Zasadnicze cechy procesu terapii stanowią: oparcie na współpracy między terapeutą a pacjentem, zorientowanie na rozwiązanie problemu, skupienie na teraźniejszości, ograniczenie w czasie oraz stosowanie odpowiednich technik terapeutycznych. Terapię tę można stosować zarówno w przypadku leczenia dolegliwości lękowych, depresyjnych oraz trudności emocjonalnych i problematycznych zachowań.
źródło: pl.wikipedia.org

Terapia schematów

Terapia schematów to zaawansowana forma psychoterapii, która skupia się na zrozumieniu i przekształceniu głęboko zakorzenionych schematów myślowych i emocjonalnych, które wpływają na nasze zachowanie, relacje i samopoczucie. To podejście opiera się na założeniu, że wiele naszych przekonań i reakcji emocjonalnych wywodzi się z doświadczeń z dzieciństwa i młodości, zwłaszcza tych traumatycznych lub negatywnych. Terapia schematów pomaga zrozumieć i zmienić pochodzenie utrwalonych wzorców. Podczas terapii badany jest wpływ doświadczeń z dzieciństwa na Twoje myślenie i działanie. Uczysz się rozpoznawać, a w konsekwencji, zmieniac „swoje wzorce”, co sprawia, iz zaczynasz myśleć, odczuwac i postepowac inaczej. Uczysz się rozpoznawania swoich potrzeb i emocji oraz realizowania ich w bezpieczny i zdrowy dla Ciebie sposob. Poprawia to jakość Twojego życia oraz relacje z innymi. Terapia ta może mieć formę indywidualnych lub grupowych sesji terapeutycznych. Mozliwa jest tez kombinacja obu tych wariantow terapeutycznych.
źródło: medonet.pl

EMDR

Terapia EMDR, czyli Eye Movement Desensitization and Reprocessing, to jedna z form psychoterapii stosowana przy leczeniu traumy. W języku polskim nazwę terapii tłumaczymy jako „terapię odwrażliwiania i przetwarzania za pomocą ruchu gałek ocznych”.

EMDR została po raz pierwszy opisana ponad 30 lat temu przez amerykańską psycholog Francine Shapiro. W kolejnych latach procedurę tę udoskonalano i rozwinięto w pełnoprawną i skuteczną metodę terapeutyczną stosowaną w leczeniu różnych dolegliwości.

Terapia EMDR opiera się na założeniu, że ludzki mózg posiada naturalne, wrodzone zasoby do regeneracji psychicznej. Gdy człowiek doświadcza cierpienia, które jest dla niego zbytnim obciążeniem, zasoby te mogą być zahamowane, a drogą do ich odblokowania jest właśnie właściwie poprowadzona terapia psychologiczna, połączona ze stymulacją zmysłową. Leczenie uwzględnia zarówno psychiczny (empatyczna rozmowa) jak i neurofizjologiczny aspekt łagodzenia objawów (przetwarzanie za pomocą gałek ocznych, co pozwala wyciszyć układ nerwowy). To podstawa nowatorskiego charakteru EMDR. Możliwość przetworzenia i odreagowania traumatycznych doświadczeń to nie jedyny walor EMDR. Terapia tą metodą jest również bardzo skuteczna w pracy nad lepszym radzeniem sobie z emocjami, modyfikacją zniekształconych przekonań na własny temat i nad lepszym rozumieniem informacji płynących od naszego ciała.

źródło: https://psychomedic.pl/

Terapia farmakologiczna

Farmakoterapia to terapia zaburzeń psychicznych z zastosowaniem odpowiednich leków. Leki dobiera się na podstawie wywiadu z pacjentem. Środki farmakologiczne mające pomóc osobom z zaburzeniami psychicznymi przepisuje psychiatra. Leki te powinno się brać tylko i wyłącznie pod nadzorem lekarza. Nie należy się jednak bać farmakoterapii – jest ona w pełni bezpieczna i bardzo pomocna w opanowaniu większości zaburzeń. Należy też pamiętać, iż nie przy każdym zaburzeniu, konieczna jest farmakoterapia. Wiele zależy od rodzaju zaburzenia, jego intensywności, częstotliwości i okoliczności powstawania. Leki przepisywane przez psychiatrów różnią się między sobą. Inaczej działają leki na depresję, inaczej przeciwlękowe czy uspokajające. Nie zawsze farmaceutyki działają od razu i o tym trzeba pamiętać. Lekarz zapisuje leki wtedy, kiedy są koniecznym, by poprawić komfort życia Pacjenta. Zazwyczaj zaczyna się od najmniejszej dawki – dopiero z czasem, jesli to konieczne, można ją zwiększając. Jeśli już zażywasz leki, ważne jest, aby zgłosić to podczas rozmowy diagnostycznej intakegesprek.
źródło: mindhealth.pl

Terapia grupowa

Terapia grupowa to typ terapii, w której bierze udział kilka osób jednocześnie, tworząc tym samym grupę. Ilość uczestników jest ograniczona, liczy ona od 8 do 10 osób. Grupa spotyka się regularnie, przeważnie raz w tygodniu. Spotkania trwają około dwóch godzin. Każdemu spotkaniu towarzyszy terapeuta. Podczas każdej sesji członkowie grupy omawiają i przepracowują miedzy sobą istotne dla nich tematy.

W trakcie terapii grupowej, której istotą jest kontakt z drugim uczestnikiem, dzieją się rzeczy porównywalne z tymi, które mają miejsce w życiu poza terapią. Uczestnicy mówią i robią rzeczy, które mają wpływ na innych uczestników grupy i które mogą wywołać takie uczucia jak: złość, smutek czy zauroczenie.
źródło www.groepstherapie.nl

Grupy terapeutyczne, które aktualnie prowadzimy w GGZ Keizersgracht:

 • 1) Grupa, która ma na celu trenowanie umiejętności samoakceptacji oraz asertywności;
 • 2) Grupa wsparcia ukierunkowana na reintegrację społeczną,
 • 3) Grupa o charakterze psychoedukacyjnym ukierunkowana na kontrolę nad emocjami.

Pracujemy nad rozwojem większej liczby grup.

Psychodiagnostyka

W celu postawienia prawidłowej diagnozy, ustalenia właściwych wskazań do leczenia a także w przypadku stagnacji lub niewystarczającego postępu w terapii prowadzimy w badania psychodiagnostyczne. Badania te, tak jak wszystkie sesje terapeutyczne, prowadzimy w języku polskim. Wykonujemy badania psychologiczne w szerokim zakresie, między innymi testy osobowości, testy na inteligencję, diagnostyka zaburzeń ze spektrum autyzmu i ADHD, testy neuropsychologiczne i inne.

E-Health

Dzięki eHealth osoby cierpiące na dolegliwości i schorzenia psychiczne otrzymują informacje na temat swojego zdrowia psychicznego oraz wsparcie w procesie powrotu do zdrowia za pośrednictwem aplikacji ICT, np. online. W ten sposób mogą poprawić proces zdrowienia, a tym samym jakość życia. e-Health pozwala również zaangażować bliskich w proces powrotu do zdrowia.
źródło: www.ggzstandarden.nl

Wsparcie pielęgniarki psychiatrycznej

Oprócz wsparcia terapeutycznego i psychiatrycznego, oferujemy również wsparcie pielęgniarki psychiatrycznej. Jest ona zaangażowana w proces psychoedukacji, pracuje z pacjentem nad poprawą stabilności emocjonalnej, pomaga przygotować się mentalnie do terapii, nadzoruje proces przyjmowania leków oraz zleca konieczne badania, obrazujące stan zdrowia pacjenta.