Poradnia GGZ Keizersgracht oferuje leczenie dolegliwości psychicznych, które można leczyć ambulatoryjnie, w ramach podstawowej (BGGGZ) i specjalistycznej (SGGZ) opieki psychologicznej i psychiatrycznej.

Terapia podstawowa BGGZ trwa maksymalnie 800 minut (około 12 sesji) i jest prowadzona zgodnie z zasadami „leczenia ogólnego i krótkoterminowego”.

Co to znaczy:

 • krótkotrwała terapia w zaplanowanych terminach
 • terapia zorientowana na rozwiązywanie problemów i reagowanie na potrzeby, w mniejszym stopniu na postawioną diagnozę
 • aktywna postawa pacjenta, gotowość do zmian i odporność pacjenta są kluczowe w terapii


Jakie dolegliwości leczymy w ramach terapii BGGZ:

 • objawy stresu
 • obniżony nastrój i depresja
 • objawy wywołane utratą i żałobą
 • negatywny obraz siebie
 • lekkie traumy
 • zagadnienia dotyczące sensu życia


W ramach terapii BGGZ stosowane są następujące interwencje:

 • rozmowy zpsychologiem lub psychoterapeutą (w gabinecie lub online)
 • korzystanie z modułów terapii online
 • terapia grupowa


Terapia specjalistyczna trwa maksymalnie 3 lata i jest prowadzona zgodnie z zasadami ‘’leczenia specjalistycznego i długoterminowego”.

Terapię specjalistyczną stosuje się:

 • jeżeli terapia podstawowa nie pomogła w złagodzeniu dolegliwości
 • w leczeniu bardziej złożonej problematyki
 • przy powracających dolegliwościach
 • W leczenie specjalistyczne mogą być zaangażowani różni specjaliści, często równocześnie: psycholog, psychiatra, psychoterapeuta, terapeuta zajęciowy, pracownik socjalny.


W ramach terapii SGGZ stosowane są następujące formy terapii:

 • psychoedukacja
 • psychoterapia
 • terapia poznawczo-behawioralna
 • terapia schematu
 • EMDR
 • farmakoterapia
 • terapia grupowa
 • terapia zajęciowa
 • E-Health


 • Jeżeli zachodzi taka potrzeba, leczenie w naszej poradni poprzedzone jest badaniami diagnostycznymi.