W Holandii pacjentów do poradni zdrowia psychicznego mogą kierować lekarze rodzinni, psychiatrzy i inni specjaliści wymienieni w ustawodawstwie.

Pacjenci mogą zostać skierowani na:

  • Badania psychologiczne (osobowości, inteligencji, neuropsychologiczne)
  • Interwencję psychologa, psychoterapeuty lub psychiatry
  • Różnorakie terapie (CGT), farmakoterapię, psychoedukację, terapię schematu, terapię grupową, EMDR i inne.

Duża liczba pacjentów GGZ Keizersgracht jest w długotrwałej specjalistycznej terapii, która obejmuje 45 lub więcej sesji.

Jako poradnia funkcjonująca w ramach ustawodawstwa holenderskiego, jesteśmy zobowiązani do zapewnienia terapii osobom rejestrującym się u nas w ciągu 14 tygodni od rejestracji.

Duża liczba długotrwałych terapii i normy dotyczące rozpoczęcia terapii wciągu 14 tygodni od rejestracji (nl. treeknorm) przyczyniają się do tego, że regularnie wstrzymujemy przyjęcia nowych pacjentów. Sprawdź tutaj czy przyjmujemy obecnie nowe zgłoszenia.

Mamy kontrakty z wszystkimi firmami ubezpieczeniowymi w Holandii. Niektóre z kontraktów określają, ile osób w ciągu roku możemy przyjąć i jak intensywnie możemy je leczyć. Jeżeli osiągniemy w danym roku limit przyjęć u danego ubezpieczyciela – będziemy informować o tym na naszej stronie internetowej.