Welke klachten behandelen wij niet?

  • psychotische stoornissen waaronder schizofrenie,
  • bipolaire stoornis,
  • eetstoornissen,
  • depressieve stoornissen met psychotische kenmerken,
  • alcohol- en middelenmisbruik,
  • anti-sociale persoonlijkheidsstoornis en ernstige persoonlijkheidsproblematiek met hoge risicogevoeligheid (in geval van sterke suïcidale gedachten of wanneer er sprake is van gevaar voor ander of zichzelf), waar meer specialistische en/of intensieve behandeling voor nodig is.