Zaburzenia lękowe

Jeśli bez żadnej wyraźnej przyczyny doświadczasz nawracającego uczucia strachu i/lub paniki, możesz mieć zaburzenia lękowe. Istnieje wiele rodzajów zaburzeń lękowych, które wymagają różnych metod leczenia.

Zaburzenia nastroju

Czy cierpisz na utrzymujące się obniżenie nastroju i/lub utratę zainteresowania prawie wszystkimi codziennymi czynnościami? Jeśli twoje codzienne życie jest przez te zaburzenia kontrolowane, mogą wystąpić również dolegliwości fizyczne. Ponadto możesz mieć problemy z koncentracją i wycofywaniem się z relacji społecznych Wtedy może być mowa o zaburzeniu depresyjnym.

Zaburzenia osobowości

Czy doświadczasz momentów silnych emocji i/lub wahań nastroju? Czy masz uporczywe problemy w pracy i/lub z kolegami? Czy masz trudności w nawiązywaniu i/lub utrzymywaniu (intymnych) związków? Na przykład, czy trudno ci nawiązać więź z drugą osobą? A może masz ciągły lęk przed porzuceniem? Jesteś perfekcjonistą lub masz niską samoocenę? Wszystko to może wskazywać na zaburzenie osobowości, tj. trwały i sztywny wzorzec myślenia, odczuwania i działania, który nie jest ani adaptacyjny, ani zdrowy. Ten wzorzec prowadzi do poważnych problemów/ograniczeń w prawie wszystkich dziedzinach życia, zaburza relacje i powoduje wiele cierpienia.

Zespół stresu pourazowego

Jeśli doświadczyłeś lub byłeś świadkiem traumatycznego wydarzenia w swoim życiu, możesz rozwinąć zespół stresu pourazowego (PTSS)? Z zespołem stresu pourazowego cierpisz z powodu powtórnych przeżyć lub koszmarów sennych, łatwo cię wystraszyć, jesteś drażliwy, patrzysz na swoje otoczenie z punktu widzenia zagrożenia i unikasz sytuacji i miejsc, które przypominają ci o złych doświadczeniach. Ponadto możesz cierpieć na obniżony nastrój, problemy z koncentracją, zapominanie, inne dolegliwości lękowe i/lub ataki paniki lub nieufność wobec innych oraz trudności w kontaktach z innymi. Dolegliwości mogą pojawić się dość szybko po przykrym zdarzeniu, ale także w późniejszym okresie życia.

Jakich dolegliwości nie leczymy?

  • zaburzenia, w których występują stany psychozy np. w schizofrenii,
  • zaburzenia afaktywne dwubiegunowe,
  • zaburzenia jedzenia,
  • depresje ze stanami psychotycznymi,
  • zaburzenia bezpośrednio powiązane z problematyką uzależnień,
  • dysfunkcyjność w życiu społecznym cechująca sią wysokim wskaźnikiem ryzyka lub wymagająca intensywnej, specjalistycznej opieki.

Jeśli bez żadnej wyraźnej przyczyny doświadczasz nawracającego uczucia strachu i/lub paniki, możesz mieć zaburzenia lękowe. Istnieje wiele rodzajów zaburzeń lękowych, które wymagają różnych metod leczenia.

Czy cierpisz na utrzymujące się obniżenie nastroju i/lub utratę zainteresowania prawie wszystkimi codziennymi czynnościami? Jeśli twoje codzienne życie jest przez te zaburzenia kontrolowane, mogą wystąpić również dolegliwości fizyczne. Ponadto możesz mieć problemy z koncentracją i wycofywaniem się z relacji społecznych Wtedy może być mowa o zaburzeniu depresyjnym.

Czy doświadczasz momentów silnych emocji i/lub wahań nastroju? Czy masz uporczywe problemy w pracy i/lub z kolegami? Czy masz trudności w nawiązywaniu i/lub utrzymywaniu (intymnych) związków? Na przykład, czy trudno ci nawiązać więź z drugą osobą? A może masz ciągły lęk przed porzuceniem? Jesteś perfekcjonistą lub masz niską samoocenę? Wszystko to może wskazywać na zaburzenie osobowości, tj. trwały i sztywny wzorzec myślenia, odczuwania i działania, który nie jest ani adaptacyjny, ani zdrowy. Ten wzorzec prowadzi do poważnych problemów/ograniczeń w prawie wszystkich dziedzinach życia, zaburza relacje i powoduje wiele cierpienia.

Jeśli doświadczyłeś lub byłeś świadkiem traumatycznego wydarzenia w swoim życiu, możesz rozwinąć zespół stresu pourazowego (PTSS)? Z zespołem stresu pourazowego cierpisz z powodu powtórnych przeżyć lub koszmarów sennych, łatwo cię wystraszyć, jesteś drażliwy, patrzysz na swoje otoczenie z punktu widzenia zagrożenia i unikasz sytuacji i miejsc, które przypominają ci o złych doświadczeniach. Ponadto możesz cierpieć na obniżony nastrój, problemy z koncentracją, zapominanie, inne dolegliwości lękowe i/lub ataki paniki lub nieufność wobec innych oraz trudności w kontaktach z innymi. Dolegliwości mogą pojawić się dość szybko po przykrym zdarzeniu, ale także w późniejszym okresie życia.