Przebieg i elementy leczenia w GGZ Keizersgracht:

 • rejestracja
 • pre-intake – 1 lub więcej rozmów określających czy leczymy dane dolegliwości i czy potencjalnie mamy dostępnych terapeutów zajmujących się daną problematyką. Jeżeli tak:
 • wypełnienie przez pacjenta testu początkowego (ROM)
 • intake – jedna lub więcej wizyt mających na celu poznanie problematyki pacjenta
 • w razie potrzeby badania diagnostycznie
 • ustalenie diagnozy, potrzeb pacjenta w leczeniu i planu leczenia oraz omówienie go w zespole terapeutycznym.
 • Decyzja o przyjęciu do leczenia w ciągu 10 tygodniu lub o braku takiej możliwości.
 • omówienie możliwość leczenia z pacjentem i wspólna decyzja o rozpoczęciu terapii
 • średni czas oczekiwania na terapię to 10 tygodni
 • sesje terapeutyczne wg stosowanych w GGZ Keizersgracht programów leczenia
 • cykliczna ewaluacja skuteczności terapii z terapeutą prowadzącym leczenie, koordynującym leczenie (nl. regiebehandelaar) i przy pomocy testów
 • zakończenie/ewaluacja/ew. kontynuacja leczenia lub przekierowanie do innej placówki