Od 2019 roku GGZ Keizersgracht, we współpracy z Centrum Psychodiagnostyki Parnassia, oferuje corocznie naszym psychologom możliwość dalszego kształcenia i uzyskania tym samym specjalizacji psychologa GZ.

Jesteśmy dumni mogąc zaoferować możliwości podnoszenia kwalifikacji naszych specjalistom, podnosząc tym samym jakość usług naszej placówki.

Kształcenie na psychologa GZ wymaga od naszych specjalistów dużej elastyczności i kreatywności. Wyzwaniem jest nie tylko tlumaczenie i interpretacja literatury naukowej, ale także wdrożenie w swojej praktyce wiedzy oraz wyznaczenie kierunków leczenia polskich pacjentów tutaj.

W projekt kształcenia naszych pracowników zaangażowani są specjaliści naszej poradni (psychologowie GZ): Karolina Hoogstra-Jezierska oraz Dominika Chromik. Zarządzaniem procesem kształcenia oraz superewizją zajmuje się Karolina Hoogstra-Jezierska. Dominika Chromik pełni rolę superwizora.