Od 2019 roku GGZ Keizersgracht, we współpracy z Centrum Psychodiagnostyki Parnassia, oferuje corocznie miejsce szkolenia specjalistycznego na poziom tzw. GZ-psychologa.

Bardzo nas cieszy, że możemy zapewnić naszym terapeutom to szkolenie i dzięki temu ciągle poprawiać jakość leczenia w naszej placówce. Możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji jest dla nich zarówno motywująca jak i inspirująca. Te mogen opleiden is motiverend en inspirerend.

Żeby dobrze wdrożyć w terapii naszych polskich pacjentów istniejącą literaturę i wytyczne niderlandzkiej służby zdrowia, szkolenie na psychologa GZ w naszej poradni wymaga dużej elastyczności i kreatywności.

W szkoleniu biorą udział następujący pracownicy (psychologowie GZ): Karolina Hoogstra-Jezierska, superwizja oraz ćwiczenia praktyczne; Jacek Ciepliński, superwizja; oraz Dominika Chromik, superwizja.