Jeśli opłacasz holenderskie ubezpieczenie zdrowotne, leczenie u nas może zostać opłacone przez twoją firmę ubezpieczeniową. Mamy umowy ze wszystkimi firmami ubezpieczeniowymi. Firma ubezpieczeniowa może obciążyć cię kosztami wkładu własnego (nl. eigen risico), chyba że opłaciłeś go już w całości w danym roku kalendarzowym lecząc się u innych specjalistów. Wysokość udziału własnego zależy od ubezpieczenia, które wykupiłeś. Kwota udziału własnego może wahać się od 385 do 900 euro rocznie. Możesz ją sprawdzić w swojej polisie. W razie pytań skontaktuj się z swoim ubezpieczycielem.

Uwaga: jeżeli podczas intaku ustalimy, że nie możemy zaoferować odpowiedniego leczenia (kliknij tutaj żeby zobaczyć, w jakich sytuacjach nie możemy Cię przyjąć), kosztami przyjęcia zostanie obciążona twój firma ubezpieczeniowa, a jeżeli nie opłaciłeś jeszcze w danych roku ‘eigen risico’ także ty.

Chcemy, aby proces leczenia w naszej poradni nie obciążał cię niepotrzebnymi kosztami. Nie leczymy wszystkich dolegliwości psychicznych (kliknij tutaj aby dowiedzieć się jakie dolegliwości leczymy).
Dlatego prosimy o jak najlepsze udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania, które zadajemy w procesie rejestracji.