Wszyscy nasi terapeuci prowadzą terapię w języku polskim i niderlandzkim. W tych językach mówią również pracownicy biura fundacji.

Psychiatrzy

Helena Lacki

Psychiatra (BIG 79909016701)

Agnieszka Pawlikowska

Psychiatra (BIG 49911047001)

Tomasz Markiewicz

Psychiatra (BIG 69928490201)

Magdalena Krawiec

Psychiatra (BIG 89932141601)

Psychologowie i (psycho)terapeuci

Dominika Chromik

Psycholoog GZ (BIG 69920115925)

Ewa Cichacka

Psycholog

Aleksandra Hess

Psycholog w procesie ksztalcenia na psychologa GZ

Karolina Kuklińska

Psycholog w procesie ksztalcenia na psychologa GZ

Ewelina Mol-Henicz

Psycholog, psycholog dziecięcy

Karolina Hoogstra-Jezierska

kierownik ds. leczenia Voorburg,
psycholog (BIG 99912462525),
psychoterapeuta (BIG 09912462516)

Paulina Bagińska

Psycholog GZ (09934102925)

Marta Ochmańska

Psycholog

Aneta Chochół-Kiss

Psycholog

Anna Rajtar

Psycholog

Diana Bawołek

Psycholog

Anna Jańczak

Psycholog

Paulina Karmańska

Psycholog

Jolanta Burda-Niessen

Psycholog

Joanna Borkowska

Psycholog

Dorota Wysok

Psycholog

Jagoda Jurewicz

Stażystka

Specjaliści pielęgniarstwa psychiatrycznego

Małgorzata Szydłowska – de Wit

Specjalistka pielęgniarstwa psychiatrycznego

Pracownicy socjalni

Agnieszka van den Bogaard

Pracownik socjalny

Anna Gołębiowska

Pracownik socjalny

Pracownicy biura fundacji

Maria Keizer

Managerka fundacji

Joanna Kapusta

Pracownica biura fundacji

Paulina Piwarska

Pracownica biura fundacji

Ula Vigelandzoon

Pracownica biura fundacji

Agata Wybacz

Pracownica biura fundacji

Marta Bujnowicz-Widerska

Pracownica biura fundacji

Anna Dziadosz

Pracownica biura fundacji

Zarząd

Chris ten Haaf

Prezes Zarządu

Alexander van Ekeren

Członek Zarządu

Eugeniusz Brzeziński

Sekretarz/Skarbnik

Rada nadzorcza

Jan van Egmond

Prezes Rady

Joanna Magala

Członek Rady Nadzorczej

Ewa Bastin-Hurek

Doradca