13-12-2023 Nasze kontrakty z firmami ubezpieczeniowymi w 2024 r.

Nasza poradnia zawarła kontrakty na rok 2024 z wszystkimi firmami ubezpieczeniowymi. Firmy ubezpieczeniowe w Holandii podzielone są na firmy matki, które zrzeszają wszystkie dostępne na rynku firmy (marki) ubezpieczeń. Firmy matki to: Achmea, ASR, CZ, Caresq, DSW, Salland, Eucare, ONVZ, Menzis, VGZ, Achmea. Niektóre z firm ubezpieczeniowych zawarły z nami kontrakty z wbudowanym limitem finansowym. […]

28-02-2024 Przyjmujemy w Voorburgu nowych pacjentów poniżej 18’stego roku życia.

Chcesz zarejestrować u nas swoje dziecko lub podopiecznego? Wypełnij ten formularz (pobierz tutaj) i wraz ze skierowaniem od lekarza domowego przyślij na adres naszego sekretariatu: secretariaat@ggzkeizersgracht.nl . UWAGA: aby proces rejestracji mógł zostać rozpoczęty, potrzebujemy obydwu ww. dokumentów: skierowania od lekarza domowego oraz wypełnionego formularza.W przypadku przysłania nam tylko jednego z nich, rejestracja nie zostanie […]