Als je je bij GGZ Keizersgracht aanmeldt, volg je de volgende behandelroute:

 • aanmelding
 • pre-intake – bespreking of onze zorg geschikt voor je is. Zo ja:
 • afnemen van de ROM vragenlijst
 • intake – 1 of meerdere afspraken
 • indien nodig, aanvullende diagnostiek
 • opstellen diagnose, zorgvraag en behandelplan
 • bespreking van het behandelplan in het behandelteam en beslissing of start van de behandeling binnen 10 weken mogelijk is
 • adviesgesprek over de voorgestelde behandeling en wachttijd, gezamenlijke beslissing of de behandeling gaat starten
 • gemiddelde wachttijd van 10 weken
 • behandeling volgens een van onze zorgpaden
 • periodieke evaluatie van de resultaten van de therapie met de behandelaar en regiebehandelaar en met behulp van testen
 • afronding van de behandeling, indien nodig vervolgtherapie of verwijzing naar een andere instelling