Op dit moment zijn wij open voor jeugd en kinderen in Voorburg.

Stichting GGZ Keizersgracht is naast de volwassenen zorg gericht op kinderen en jeugdigen tot de leeftijd van 18 jaar en hun ouders. Wij bieden diagnostiek en behandeling bij psychische en/of gedragsproblemen, psychiatrische stoornissen, gedragsstoornissen, sociaal-emotionele problemen en opvoedingsproblemen in de Poolse taal. Wij bieden alleen zorg op indicatie voor Specialistische GGZ.

Wij bieden hulp zoals diagnostiek en behandeling voor kinderen en jeugd (K&J) in de regio Haaglanden en de omgeving. Voor andere regio’s i.v.m. lange reistijden bieden wij uitsluitend diagnostiek.

Wij bieden geen hulp voor kinderen en jeugd met verstandelijke beperkingen (intelligentie niveau lager dan 85), verslaving, schoolverzuim en acute crisissituaties.

Behandeling wordt geboden bij onderstaande klachten:

 • Angstklachten
 • Weinig zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld
 • Stemmingsklachten (somberheid)
 • Dwangklachten
 • Traumatische gebeurtenissen (middels EMDR: problemen als gevolg van trauma of pesten)
 • Ontwikkelingsproblemen (o.a. autisme spectrum problematiek, ADHD en tics)
 • Gedragsproblemen
 • Opvoedingsproblemen
 • Psychosomatische klachten
 • Overige sociaal-emotionele en psychosociale problemen

Vormen van behandeling

 • Individuele behandeling van het kind of de jongere (o.a. cognitieve gedragstherapie, EMDR)
 • Gezins /Systeemtherapie
 • Ouderbegeleiding/ oudergesprekken
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Rouwverwerking
 • Psycho-educatie voor kinderen en ouders
 • Therapie gericht op hechtingsproblematiek

Aanmeldprocedure en intakefase kinderen & jongeren:

Na de aanmelding vindt er een telefonisch pre-intake plaats met een behandelaar. Tijdens dit gesprek worden kort de klachten geïnventariseerd en worden enkele achtergrondvragen gesteld. Tijdens het intakegesprek richt de behandelaar zich op het verkrijgen van een compleet beeld van de achtergrond van de jongere en zijn of haar huidige situatie.

Vervolgens krijgt u enkele vragenlijsten thuis gestuurd. De resultaten zijn ondersteunend voor de behandeling.

Na de intake bepalen de behandelaars of een patiënt therapie nodig heeft en bij wie, afhankelijk van soort therapie en onze interne capaciteit. Soms verwijzen wij u naar een andere zorgaanbieder als dat beter past voor de behandeling.

In de eerste gesprekken na de intake worden door de uitvoerende behandelaar samen met de patiënt zijn behandeldoelen meer specifiek geformuleerd en besproken. Patiënt pas ons patiënt en onze verantwoordelijkheid als behandelplan is geaccordeerd.

Bij het intakeproces en de behandeling is tevens een regiebehandelaar betrokken, die een coördinerende functie heeft. Met deze regiebehandelaar vindt na de intake een aparte kennismaking plaats met kind/jongere en ouder(s).

Naast de intensieve behandeling van de jongere, worden ook de ouders/verzorgers zeer nadrukkelijk betrokken in het proces. Daarom verzoeken wij hen aanwezig te zijn tijdens het intakegesprek, zodat er meer inzicht verkregen wordt in de problematiek van de jongere en zijn of haar directe omgeving.

Voor kinderen jonger dan zestien jaar geldt dat de gezaghebbende ouders schriftelijk moeten instemmen met de aanmelding en behandeling. Dat geldt ook als ouders gescheiden zijn en gezamenlijk gezag hebben.