Sinds 2019 biedt GGZ Keizersgracht i.s.m. Psychodiagnostisch Centrum van Parnassia jaarlijks een opleidingsplek voor de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog).

We zijn erg trots dat we deze opleidingsplek hebben en hiermee de kwaliteit van de zorg binnen onze instelling kunnen verbeteren. Te mogen opleiden is motiverend en inspirerend.

Daarnaast vraagt het zich opleiden tot GZ-psycholoog bij onze instelling veel flexibiliteit en creativiteit, om een goede vertaalslag te maken van de aangeboden literatuur en richtlijnen naar onze Poolse cliëntpopulatie.

Bij het opleiden zijn de volgende medewerkers en GZ-psychologen betrokken: Karolina Hoogstra-Jezierska, praktijkopleider en werkbegeleider en Dominika Chromik, werkbegeleider.