GGZ Keizersgracht behandelt veel patiënten, die niet of nauwelijks Nederlands spreken. In het kader van de VIPP subsidie hebben wij eigen e-health modules opgebouwd voor patiënten die hun behandeling starten en afronden binnen onze GGZ.
In de module over de afronding van de therapie werkt patiënt aan een terugvalplan die hij nog tijdens de therapie met zijn/haar behandelaar
bespreekt. Alle patiënten die hun behandeling bij ons afronden krijgen toegang tot deze module tijdens de afrondende sessies van de behandeling