Binnen GGZ Keizersgracht is regiebehandelaar de behandelaar die de regie voert over het hele proces. De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor het totale behandelproces en goede dossiervorming. Andere betrokken behandelaren (de medebehandelaren) hebben uiteraard hun eigen verantwoordelijkheid in hun behandeling en de adequate dossiervoering.

Regiebehandelaar is indien nodig beschikbaar en bereikbaar als centraal aanspreekpunt voor de patiënt en diens naasten (indien toestemming is van de patiënt).
Hiernaast zijn uiteraard andere behandelaren (medebehandelaren) die nauw betrokken zijn bij de behandeling van de patiënt, in de dagelijkse praktijk een aanspreekpunt voor de patiënt en zijn naasten.

Regiebehandelaar binnen GGZ Keizersgracht kan zijn: psychiater, GZ-psycholoog, psychotherapeut (BIG geregistreerd).