GGZ Keizersgracht behandelt klachten die binnen de basis (BGGGZ) en gespecialiseerde (SGGZ) geestelijke gezondheidszorg met ambulante behandelingen kunnen worden behandeld. 

Een BGGGZ traject duurt maximaal 800 minuten (ongeveer 12 sessies) en wordt ingericht volgens de principes van ‘Generalistisch en kortdurend behandelen’.

Wat betekent ‘Generalistisch en kortdurend behandelen:

 • kortdurende en planbare zorg
 • oplossingsgericht behandelen, de hulpvraag van de patiënt en niet de diagnose staat centraal
 • de veranderingsbereidheid, veerkracht en vermogen tot eigen regie van de patiënt zijn leidend

Welke klachten worden binnen Basis GGZ behandeld:

 • stressklachten
 • somberheid en depressie
 • klachten omtrent rouw en verlies
 • negatief zelfbeeld
 • lichte trauma
 • zingevingsvragen

Waaruit bestaan de behandelingen binnen Basis GGZ:

 • gesprekken met  een psycholoog of psychotherapeut (facet-to-face en online)
 • ondersteuning via eHealth (online modules op internet)
 • eventueel groepstherapie

Een SGGZ traject (gespecialiseerde GGZ) duurt max. 3 jaar en wordt ingericht volgens de principes van ‘Specialistisch en langdurig behandelen’

Wat betekent ‘Specialistisch en langdurig behandelen’:

 • wanneer psychische problemen na behandeling in de basis GGZ nog niet zijn opgelost
 • de psychische problemen van complexere of ernstigere aard zijn
 • bij terugkerende problematiek
 • In de SGGZ wordt multidisciplinair gewerkt. Dat betekent dat er meerdere therapeuten bij de behandeling betrokken zijn: b.v.: psycholoog, psychotherapeut, creatief therapeuten, psychiater, maatschappelijk werker

Behandelvormen binnen SGGZ:

 • psycho-educatie
 • psychotherapie
 • cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • schematherapie
 • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
 • farmacotherapie
 • groepstherapie
 • vaktherapie
 • psychodiagnostiek
 • e-Health