1. Angststoornissen

Ervaar je heftige angst en/of paniek in je dagelijkse leven, zonder dat er echt gevaar is, dan kan er sprake zijn van een angststoornis. Er zijn meerdere soorten angststoornissen die verschillende protocollaire behandeling vereisen.

2. Stemmingsstoornissen

Heb je last van aanhoudende sombere stemming en/of een verlies aan interesse in bijna alle dagelijkse activiteiten? Je dagelijkse leven wordt erdoor beheerst en er kan ook sprake zijn van lichamelijke klachten. Daarnaast kan er sprake zijn van concentratieproblemen en zich terugtrekken uit  relaties. Dan is er wellicht sprake van een depressieve stoornis.

3. Persoonlijkheidsstoornissen

Ervaar je momenten van sterke emoties en/of stemmingswisselingen? Heb je aanhoudende problemen op je werk en/of met je collega’s? Heb je moeilijkheden in het aangaan en/of onderhouden van (intieme) relaties? Kun je je bijvoorbeeld moeilijk hechten aan de ander? Of heb je aanhoudende angst om verlaten te worden? Ben je perfectionist, of heb je een laag gevoel van eigenwaarde? Dat alles kan wijzen op een persoonlijkheidsstoornis, d.w.z. een duurzaam en star patroon van denken, voelen en handelen, dat niet adaptief en niet gezond is. Dit patroon leidt tot ernstige problemen/beperkingen op bijna alle levensgebieden, zorgt voor verstoorde relaties en veroorzaakt veel lijdensdruk.

4. PTSS

Heb je één of meerdere heftige gebeurtenissen meegemaakt in je leven, dan kun je posttraumatische stressstoornis ontwikkelen (PTSS)? Bij een Posttraumatische Stressstoornis heb je last van herbelevingen of nachtmerries, schrik je gemakkelijk, bent prikkelbaar, kijk je naar jouw omgeving vanuit het oogpunt van gevaar en vermijdt je die situaties en plekken die je doen denken aan de nare ervaring. Daarnaast kun je last hebben van depressieve stemming, concentratieproblemen, vergeetachtigheid, andere angstklachten en/of paniekaanvallen of wantrouwen naar anderen en moeite hebben met contacten met anderen. De klachten kunnen vrij snel na de nare gebeurtenis optreden, maar ook pas later in je leven.

Welke klachten behandelen wij niet?

  • psychotische stoornissen waaronder schizofrenie,
  • bipolaire stoornis,
  • eetstoornissen,
  • depressieve stoornissen met psychotische kenmerken,
  • alcohol- en middelenmisbruik,
  • anti-sociale persoonlijkheidsstoornis en ernstige persoonlijkheidsproblematiek met hoge risicogevoeligheid waar meer specialistische en/of intensieve behandeling voor nodig is

Ervaar je heftige angst en/of paniek in je dagelijkse leven, zonder dat er echt gevaar is, dan kan er sprake zijn van een angststoornis. Er zijn meerdere soorten angststoornissen die verschillende protocollaire behandeling vereisen.

Heb je last van aanhoudende sombere stemming en/of een verlies aan interesse in bijna alle dagelijkse activiteiten? Je dagelijkse leven wordt erdoor beheerst en er kan ook sprake zijn van lichamelijke klachten. Daarnaast kan er sprake zijn van concentratieproblemen en zich terugtrekken uit  relaties. Dan is er wellicht sprake van een depressieve stoornis.

Ervaar je momenten van sterke emoties en/of stemmingswisselingen? Heb je aanhoudende problemen op je werk en/of met je collega’s? Heb je moeilijkheden in het aangaan en/of onderhouden van (intieme) relaties? Kun je je bijvoorbeeld moeilijk hechten aan de ander? Of heb je aanhoudende angst om verlaten te worden? Ben je perfectionist, of heb je een laag gevoel van eigenwaarde? Dat alles kan wijzen op een persoonlijkheidsstoornis, d.w.z. een duurzaam en star patroon van denken, voelen en handelen, dat niet adaptief en niet gezond is. Dit patroon leidt tot ernstige problemen/beperkingen op bijna alle levensgebieden, zorgt voor verstoorde relaties en veroorzaakt veel lijdensdruk.

Heb je één of meerdere heftige gebeurtenissen meegemaakt in je leven, dan kun je posttraumatische stressstoornis ontwikkelen (PTSS)? Bij een Posttraumatische Stressstoornis heb je last van herbelevingen of nachtmerries, schrik je gemakkelijk, bent prikkelbaar, kijk je naar jouw omgeving vanuit het oogpunt van gevaar en vermijdt je die situaties en plekken die je doen denken aan de nare ervaring. Daarnaast kun je last hebben van depressieve stemming, concentratieproblemen, vergeetachtigheid, andere angstklachten en/of paniekaanvallen of wantrouwen naar anderen en moeite hebben met contacten met anderen. De klachten kunnen vrij snel na de nare gebeurtenis optreden, maar ook pas later in je leven.