Loading…

Przychodnia zdrowia psychicznego GGZ Keizersgracht

Od prewencji do opieki

Służymy profesjonalną pomocą, dopasowaną do potrzeb pacjenta

Terapie grupowe

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3

Keurmerk

UWAGA: Od 5 listopada 2018 r. do odwołania GGZ Keizersgracht nie przyjmuje nowych pacjentów. Więcej informacji na ten temat: https://ggzkeizersgracht.nl/pl/ile-oczekuje-sie-na-wizyte

Inne informacje:

Reforma służby zdrowia – od 2014 r. nowy podział formalny placówek zdrowia psychicznego


Od 1-go stycznia 2014 zniknął podział na tzw. 1-szą i 2-gą linię GGZ. W to miejsce powstało Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) oraz Gespecialiseerde GGZ (GGGZ). To pierwsze dla pacjentów z lżejszymi przypadłościami i na krótkie leczenie, to drugie w miejsce dawnej 2-ej linii. Nasza poradnia jest placówką drugoliniową (specjalistyczną), ale w nowym systemie obejmujemy opieką obie grupy pacjentów.
Terapie GBGGZ są dodatkowo podzielone na 4 grupy: kort (krótki, do 300 minut), middel (średni, do 500 minut), intensief (intensywny, do 750 minut) oraz chronisch (dla pacjentów chronicznych, do 750 minut). O skierowaniu na konkretną terapię decyduje lekarz rodzinny (hol. huisarts-HA). Tutaj znajduje się wzór skierowania, którym może posłużyć się lekarz rodzinny kierując Państwa do naszej placówki.

Lekarz rodzinny, ewentualnie wraz z współpracującym z nim psychologiem (hol. POH GGZ), powinni zapewnić pomoc psychologiczną w przypadkach niewymagających wg nich leczenia w przychodni specjalistycznej („brak podejrzenia diagnozy zawartej w wykazie DSM-4”). Koszty leczenia we wszystkich opisanych przypadkach będą pokrywane przez ubezpieczycieli w ramach podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego (tzw. basisverzekering). 

UWAGA: według holenderskiego prawa każdy pełnoletni pacjent zobowiązany jest do pokrycia kosztów leczenia w wysokości kwoty ryzyka własnego (tzw. „eigen risico”). Wysokość tej opłaty należy sprawdzić w swojej polisie ubezpieczeniowej, GGZ Keizersgracht nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia wynikajace z indywidualnych warunków Państwa ubezpieczenia. Osoby niepełnoletnie są zwolnione z tej opłaty. Minimalne ryzyko własne w 2016 roku wynosi €385.

Od 2015 r. terapia dzieci i młodzieży jest finansowana przez gminę, w której zameldowany jest pacjent. Koszty terapii osób dorosłych wciąż są pokrywane przez firmy ubezpieczeniowe.