Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3

Keurmerk

 
GGZ Keizersgracht is opgericht in 2009 en is een samenwerkingsverband van psychiaters, psychologen en psychotherapeuten. Wij bieden professionele, individueel gerichte hulp aan volwassenen en - in beperkte mate - aan kinderen (in onze locatie Voorburg).

Het merendeel van onze medewerkers spreekt zowel Pools en Engels als Nederlands, waardoor de communicatiebarrière tussen een anderstalige patiënt en de therapeut wordt weggenomen. Omdat het aanbod aan behandeling in het Nederlands ruim voldoende is zijn wij genoodzaakt voorrang te geven aan Poolssprekende patiënten, die anders vrijwel nergens terecht kunnen.

Ons team verricht behandelingen binnen Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ.

Wij ontvangen onze patiënten van maandag tot en met vrijdag in Amsterdam en Voorburg. 

De behandelingen in onze praktijk worden door de Nederlandse basis zorgverzekering vergoed. De patiënten zijn verplicht om jaarlijks het ‘eigen risico’ te betalen.

Wij registreren nieuwe patiënten uitsluitend op basis van ons verwijsformulier.

LET OP: wachttijd voor behandeling door psychiater (in het kader van een SGGZ verwijzing) bedraagt momenteel meer dan 8 weken vanaf de registratie. 

Voor wie is onze zorg niet geschikt?

Onze behandeling is niet geschikt voor mensen met ernstige psychiatrische problemen. Zij zijn meer gebaat bij een intensievere behandelvorm, die wij niet kunnen bieden. In sommige gevallen wordt geadviseerd om een ander behandeltraject te volgen.

Indien het antwoord op een of meer van de onderstaande vragen 'ja' is dan is de GGZ Keizersgracht waarschijnlijk niet de juiste instelling voor u. Overlegt u met uw huisarts bij wie u het beste terecht kunt.

1. Bent u meerdere malen in behandeling geweest voor een verslaving?

2. Bent u meerdere malen vanuit een crisis opgenomen geweest in een psychiatrische instelling?

3. Bent u momenteel in een juridische procedure verwikkeld die betrekking heeft op uw klachten?

4. Heeft u, gerelateerd aan uw klachten, behoefte aan hulp bij financiële problemen, bij problemen met instanties, bij juridisch kwesties e.d.?

Vanaf 2015 wordt de therapie van kinderen en jeugd georganiseerd in samenwerking met de gemeenten waar de patiënt is geregistreerd. De therapieën voor deze groep worden dan niet meer door de verzekeringsmaatschappijen vergoed. Hieraan zijn nog veel voorwaarden gekoppeld. Om in aanmerking te komen voor deze therapie kunt u het best eerst contact opnemen met onze praktijk.

Een verwijsbrief van de huisarts is noodzakelijk om u in onze praktijk te registreren. Het verwijsbriefformulier om naar uw huisarts mee te nemen kunt u hier vinden. Op de pagina VOOR PATIËNTEN vindt u meer informatie over onze praktijk.