Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3

Keurmerk

Vanaf 1 januari 2017 is Stichting GGZ Keizersgracht verplicht een kwaliteitsstatuut voor patiënten te hanteren.

De volledige tekst van het Kwaliteitsstatuut kunt u hier downloaden.

In het kwaliteitstatuut vindt u informatie over o.a.:

  1. Hoe onze behandelingen georganiseerd zijn
  2. Wie centraal aanspreekpunt is bij de behandeling
  3. Coordintatie van behandelingen
  4. Informatie over onze structuele samenwerking met andere zorgaanbieders en partners

Hierdoor bieden wij onze patiënten nog meer mogelijkheden om mee te denken en beslissen over hun behandeling en om de naasten te betrekken door informatie te geven over de behandeling.