Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3

Keurmerk

Vanaf 1 januari 2017 is Stichting GGZ Keizersgracht verplicht een kwaliteitsstatuut voor patiënten te hanteren. Dit maakt duidelijk hoe wij de behandeling organiseren, wie deze coördineert en wie centraal aanspreekpunt is bij de behandeling, namelijk de regiebehandelaar. Hierdoor bieden wij patiënten nog meer mogelijkheden om mee te denken en beslissen over hun behandeling. De volledige tekst van het Kwaliteitsstatuut vindt u hier.