Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3

Keurmerk

Vernieuwd zorgaanbod GGZ Keizersgracht in 2020

Behandelaren werken samen in teams

In januari 2020 voeren wij een aantal belangrijke wijzigingen door in ons zorgaanbod. Wij werken vanuit multidisciplinaire teams. In zo’n team werken psychiaters, psychotherapeuten, (GZ)psychologen en vaktherapeuten samen. Ook de korte, resultaatgerichte ondersteuning van een maatschappelijk medewerker kan door het team worden ingezet als onderdeel van ons aanbod om u te helpen. Dit kan natuurlijk alleen als deze hulp onderdeel kan zijn van een behandeltraject voor een diagnose die door uw verzekeraar wordt vergoed.

Twee locaties: Amsterdam en Voorburg

Om daadwerkelijk samen te kunnen werken zijn een tweetal teams samengesteld: één team voor Amsterdam en één voor Voorburg. Op elk van deze locaties hebben we de beschikking over 7 behandelkamers. Ook hebben beide locaties de mogelijkheid om groepstherapie aan te bieden. Elke dag zullen behandelaren van de diverse disciplines aanwezig zijn. Dat maakt het mogelijk om de juiste ondersteuning te verzorgen en zo wordt het ook mogelijk om veel sneller nadere afstemming te hebben als dat noodzakelijk is. 

Behandelovereenkomst

In het teamoverleg wordt besproken welke behandelingsmogelijkheden we voor u het meest wenselijk achten zodat we u een concreet behandelvoorstel kunnen doen. Zo’n behandelvoorstel wordt met u besproken. Als u daarmee instemt dan wordt dit vastgelegd in de behandelovereenkomst. Daarmee weet u precies wat u van ons mag verwachten en aan welke afspraken u zich dient te houden.

Geen nevenvestigingen meer met slechts 1 behandelkamer

Om deze werkwijze goed te faciliteren is de aanwezigheid van behandelaren uit de verschillende vakdisciplines nodig. De nevenvestigingen die we tot voor kort kenden (Utrecht, Deventer en Eindhoven) hadden alle drie maar één behandelkamer en waren daarmee veel te klein om de nieuwe werkwijze te kunnen invoeren. Daarom hebben we het besluit moeten nemen om deze vestigingen te sluiten. Uiteraard zoeken we met de betrokken patiënten een goede afronding/voortzetting van hun behandeling en zij kunnen in elk geval terecht in één van onze grotere vestigingen.

Verzekeraars staan geen groei van het aantal patiënten toe

We weten dat er veel patiënten zijn die voor een behandeling in de GGZ zijn aangewezen op behandelaren die Pools spreken. Onze stichting GGZ Keizersgracht is daarin gespecialiseerd, voor zover wij weten als enige instelling in Nederland. Steeds meer huisartsen en andere instellingen verwijzen patiënten die Pools spreken dan ook door naar onze instelling. De verzekeraars willen ons echter tot op heden niet meer patiënten toestaan. We blijven dat wel nastreven maar vooralsnog kunnen we niet alle patiënten die naar ons worden verwezen ook daadwerkelijk een behandeling aanbieden.

Heeft u vragen over dit nieuwsbericht? U kunt ons mailen via (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). We doen ons uiterste best u binnen 3 werkdagen een reactie te geven.

Behandelaanbod:

Wij behandelen de meeste psychische aandoeningen die DSM 5 beschrijft, echter geen relatieproblematiek en geen verslavingszorg. Afhankelijk van de verwijzing kunnen de patiënten de behandeling volgen in Basis GGZ (BGGGZ), gespecialiseerde GGZ (sGGZ), e-Health of blended  (gedeeltelijk face-to-face. online en e-Health). 

BGGGZ traject duurt maximaal 800 (ongeveer 12 sessies) minuten en wordt ingericht volgens de principes van 'Generalistisch en kortdurend behandelen'.

Wat betekent 'Generalistisch en kortdurend behandelen':

 • kortdurende en planbaare zorg
 • oplossingsgericht behandelen, de hulpvraag van de patient en niet de diagnose staat centraal
 • de veranderingsbereidheid, veerkracht en vermogen tot eigen regie van de patient zijn leidend

   

Onze therapievormen: 

 • Medicamenteuze behandeling
 • Individuele psychotherapie met elementen van e-Health, o.a. CGT, EMDR
 • Groepsbehandelingen (uitsluitend als deel van de individuele therapie); psychotherapie en vaktherapie

Behandeltraject:

Als u bij GGZ Keizersgracht in behandeling bent, volgt u de volgende behandelroute:

 •  pre-intake
 •  afnemen van de BSI vragenlijst
 •  intake
 •  vaststellen diagnose en behandelplan
 •  indien nodig aanvullende diagnostiek
 •  behandeling
 •  periodieke controle van de resultaten van therapie door afnemen van testen (ROM)
 •  afsluiting/nazorg

 

Wij leveren onze zorg en behandeling in zorgprogramma’s. Onder anderen (klik op de titel om meer te weten):

Zorgprogramma Angststoornissen

Zorgprogramma Stemmingsstoornissen

Zorgprogramma Persoonlijkheidsstoornissen

Zorgprogramma Alcoholafhankelijkheid (dit programma is bedoeld voor mensen die reeds minimaal drie maanden "schoon" zijn)